Yasal Uyarı


KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcı,

Bu sözleşmedeki bütün maddeleri dikkatlice okumanız gerekmektedir.

TÜRKÇE OKULU KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Zambak A.Ş. ( bundan böyle kısaca “TÜRKÇE OKULU” olarak anılacaktır) ile KULLANICI (bir gerçek kişi veya tek bir tüzel kişi olarak “SİZ"’i işaret etmektedir) arasında üyelik bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak sunulan, Türkçe dersleri ile Dilset Yayınları Paketi hizmetlerini içeren ve KULLANICI'nın internet üzerinden “www.turkceokulu.com” web sitesine erişimi ile üye olması ve kullanması konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektedir. TÜRKÇE OKULU tarafından, , zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.

SÖZLEŞME'de TÜRKÇE OKULU ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, “www.turkceokulu.com” web sitesine kayıt olduğunda ve/veya web sitesini kullanmaya başladığında iş bu SÖZLEŞME'yi okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte sözleşmeyi kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş sayılır. . KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, “www.turkceokulu.com” web sitesine kayıt olmamalı ve web sitesini kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabulü halinde, SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapan kişiye aittir..

SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI

İş bu sözleşme kullanıcının, “www.turkceokulu.com” sitesinde yer alan iş bu sözleşmeyi ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak belirtilen ekleri ve atıf belgeleri ile birlikte onayladıkları anda kurulmuş sayılır. Kullanıcı, “www.turkceokulu.com” sitesine üye olarak, iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu ve içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt eder.

2. ÜYELİK

Üyelik, sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli tüm bilgilerinin gönderilmesi sureti ile kayıt işleminin yapılması ve bu kaydın TÜRKÇE OKULU tarafından onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan sözleşmede belirtilen kullanıcı hak ve yetkisine sahip olunamaz.

KULLANICI'nın internet sitesinde kullanmaya hak kazandığı tüm yazılı ve görsel (TÜRKÇE OKULU TV, TÜRKÇE OKULU ve Sanal Sınav) içerik ile dökümantasyonlar üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları TÜRKÇE OKULU’na aittir. İş bu sözleşme KULLANICI'ya, hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini ve TÜRKÇE OKULU’nun ticari markaları veya hizmet markaları üzerinde herhangi bir hakkı vermemektedir KULLANICI, Zambak A.Ş. nin www.turkceokulu.com üzerinde sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

TÜRKÇE OKULU, iş bu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, basit (inhisari olmayan) bir kullanma üyeliği vermektedir. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan üyelik hakkını, TÜRKÇE OKULU’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiraya veremez, , kullanımına ve/veya yararına sunamaz, , başka şekilde bir değer karşılığında devredemez veya satamaz. TÜRKÇE OKULU tarafından verilen üyeliğin kullanılması, her zaman iş bu SÖZLEŞME koşullarına tabidir.

Kullanıcı, İnternet tabanlı hizmetler vasıtasıyla temin edilen bilgileri, herhangi bir ürün veya hizmetin parçası olarak dağıtamaz, bir ağ bilgisayarına kopyalamaz veya gönderemez ya da başka herhangi bir ortamda yayınlayamaz.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME ile www.turkceokulu.com sitesi içerisinde yer alan ve TÜRKÇE OKULU’na ait gizli (veya açık) bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, www.turkceokulu.com sitesi ile ilgili olan veya TÜRKÇE OKULU’nu oluşturan hiçbir gizli uyarıyı veya mülkiyet uyarısını yok edemez ya da kaldıramaz.

Üyelikler, www.turkceokulu.com sitesinin görüntülenmesi ve kullanılması ile kullanıcının seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi ve şartları ile sınırlıdır.

www.turkceokulu.com sitesinin tüm kullanım hakları bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

3. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, TÜRKÇE OKULU’na ait tüm veri veya diğer malzemeleri; üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlal edecek şekilde veya donanımlar için zararlı ya da bozucu olacak şekilde veya üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ ya da donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek ya da iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. , Aksi takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, kullanıcı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar ve ziyandan veya üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TÜRKÇE OKULU’nun bu tür dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını kabul etmektedir. , İş bu sözleşmenin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada, TÜRKÇE OKULU’nun üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına girmesi durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat tutarı olmak üzere, uğrayacağı her türlü zararı TÜRKÇE OKULU KULLANICI'ya rücu edebilecektir. Kullanıcı, TÜRKÇE OKULU’nun talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4. DONATILAR

www.turkceokulu.com sitesine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, iş bu SÖZLEŞME uyarınca, üyeliğini www.turkceokulu.com web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı temin edeceğini, TÜRKÇE OKULU’nun yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve TÜRKÇE OKULU’nun sorumluluğunun kullanım için üyelik verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. SINIRLAMALAR

KULLANICI;
www.turkceokulu.com sitesine ait üyeliğini herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek şekilde hiçbir girişimde bulunamaz.

TÜRKÇE OKULU tarafından, kendisine verilen üyeliği birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

www.turkceokulu.com sitesine ait üyeliğine alt üyelikler veremez ve üyeliğini kiraya veremez.

www.turkceokulu.com sitesi için yasa hükümlerinin açıkça izin verdiği ve bu izni aşmayacak haller haricinde kopyasını üretemez, bu tür kopyaları başkalarının kullanmasına da izin veremez,site üzerinde çeviri veya ters mühendislik uygulamaları yapamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz. Kullanıcı www.turkceokulu.com sitesinin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez.

www.turkceokulu.com sitesi ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından, eğitim kurumları hariç, internet hizmeti sunulan umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır.

TÜRKÇE OKULU, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

www.turkceokulu.com sitesi materyallerinde bulunan kitap görüntüleri, hali hazırda öğrencilerin kullanmakta olduğu ders kitaplarında yer alan bilgi ve her türlü içeriğin yayılması ve/veya iletimi ve/veya dağıtımı kastı olmaksızın her hakkı eser sahibine ve/veya yayıncısına ait olup sadece referans amaçlı olmak üzere görsel olarak kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

6. SORUMLULUK

TÜRKÇE OKULU, www.turkceokulu.com sitesinde sunulan hizmetlerin normal şartlardaki kullanımında kusurlu olmadığını beyan etmektedir.

TÜRKÇE OKULU, önceden haber vermeksizin web sitesinde ve sunulan hizmetlerde değişiklik yapabilir.

TÜRKÇE OKULU, önceden haber vermeksizin ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.turkceokulu.com sitesinde sunulan hizmetleri kullanımdan kaldırabilir, ücretli hale getirebilir ya da ücretli olarak sunulan hizmetlerin ücretini değiştirebilir.

7. SORUMLULUĞUN İSTİSNALARI

TÜRKÇE OKULU, iş bu sözleşme konusu www.turkceokulu.com sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir ve içeriğinden TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir. www.turkceokulu.com sitesinin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğundadır. TÜRKÇE OKULU kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

TÜRKÇE OKULU sunduğu hizmetler kapsamında versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan sorumlu değildir.

www.turkceokulu.com sitesinin hukuken yasaklanmış bir amaç için veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir.

TÜRKÇE OKULU tarafından www.turkceokulu.com sitesinin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir.

www.turkceokulu.com sitesinin yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLARI

www.turkceokulu.com sitesi , kullanıcının özel amaçlarına yönelik olarak değil, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve sunulmuştur. www.turkceokulu.com sitesinin kullanımı KULLANICI'nın sorumluluğundadır..

TÜRKÇE OKULU, www.turkceokulu.com sitesinin kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin / verilerin / dosyaların / resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

www.turkceokulu.com sitesinin kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, TÜRKÇE OKULU’nun bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KULLANICI’nın varsa ödenmiş olan üyelik bedeli ile sınırlıdır.

Kullanıcı kendisine verilen şifre, kullanıcı adı, parola gibi gizli tutulması gereken bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, herhangi bir yetkisiz kullanım halinde TÜRKÇE OKULU’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

KULLANICI sahip olduğu üyelik hakkını her zaman kendi isteğiyle sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı üyelik ücretini ödemediği takdirde üyelik hakkı kendiliğinden sona erer.

Ayrıca;
(a) KULLANICI aylık www.turkceokulu.com üyelik internet paketini, ay sonu gelmeden iptal ettirmek isterse, TÜRKÇE OKULU tarafından yapılacak inceleme sonrasında, kullanıcının alacağı varsa iade edilerek, KULLANICI üyeliği sona erdirilecektir.
(b) KULLANICI yıllık www.turkceokulu.com üyelik internet paketini, yasal mevzuatın mümkün kıldığı haller haricinde iptal ettiremez; kullanıcı kendi isteğiyle www.turkceokulu.com üyelik internet paketini iptal ettirmesi durumunda TÜRKÇE OKULU, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapmaksızın KULLANICI üyeliği sona erdirilecektir.

TÜRKÇE OKULU, önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın www.turkceokulu.com üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, TÜRKÇE OKULU tarafından 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği mail yolu ile KULLANICI'ya bildirilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi durumunda sürenin sonunda TÜRKÇE OKULU yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

10. VERGİ VE HARÇLARIN ÖDENMESİ

Bu SÖZLEŞME'den veya bu SÖZLEŞME'nin imzalanmasından doğan ve bu SÖZLEŞME'nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca yürürlüğe konulabilecek her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ile diğer her türlü mali yükümlülük KULLANICI tarafından karşılanacaktır.

11. DİĞER HUSUSLAR(bu başlık madde 15 de diğer hükümler olarak tekrar düzenlenmiş)

KULLANICI mevzuat uyarınca gereken yetki ve izinleri ihraç veya yeniden-ihraç etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, www.turkceokulu.com sitesini kimyasal, biyolojik veya nükleer silah geliştirme, saptama veya yayma veya bu silahları atabilen füzeleri geliştirme, üretme, bakım veya depolama amacıyla kullanamaz. . (bu mevzular bizim siteyi ilgilendiriyor mu?)

KULLANICI kabul eder ki, www.turkceokulu.com sitesi nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar veya füze teknolojisi ile ilgili konularda kullanılmayacak ve transfer edilmeyecektir. KULLANICI yazılım ile ilgili uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan sorumluluğunu kabul eder. . (bu mevzular bizim siteyi ilgilendiriyor mu?)

KULLANICI, bu maddeyi ihlal ettiği takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, TÜRKÇE OKULU’nun bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle TÜRKÇE OKULU’na üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve TÜRKÇE OKULU’nun. talebi üzerine ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ilk talepte, defaaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul İli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

www.turkceokulu.com sitesine veya TÜRKÇE OKULU CD-DVD’ye giriş yapılırken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen (TÜRKÇE OKULU Kart ID) TÜRKÇE OKULU Hizmet numarası ve diğer ad, soyad, e-mail, adres telefon numarası v.b bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumludur.

www.turkceokulu.com sitesine giriş yapılırken Kullanıcıdan alınan mail ve cep telefonu bilgileri, TÜRKÇE OKULU tarafından kullanıcılarına bilgi mesajları yollamak için kullanılabilir.

www.turkceokulu.com sitesi TÜRKÇE OKULU’na aittir ve bu siteyi ziyaret eden müşterilerimizin kişisel bilgilerinin güvenliği TÜRKÇE OKULU için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Site sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. TÜRKÇE OKULU eğitim içeriklerini kullanabilmek için ise, web sitesine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt için gerekli kişisel bilgileriniz, şifrelenmiş olup yüksek güvenlikli bir iletişim protokolü üzerinden sizden istenecektir.

TÜRKÇE OKULU, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web siteleri arasındaki geçişleri kolaylaştırmak adına kullanıcı bilgilerinin TÜRKÇE OKULU'na ait olan diğer web siteleri, uygulama platformları ve bu platformların işlevselliğini sağlayan 3. parti uygulamalar tarafından kullanılmasına izin verebilir.

Yasal zorunluluklar nedeniyle, yetkili makamlar tarafından kullanıcı bilgilerinin talep edilmesi durumunda TÜRKÇE OKULU KULLANICI’ya ait kişisel bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilir.

KULLANICI, bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile kendisine ait şifreleri hiç kimse ile paylaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve gönderdiği elektronik postaların güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Web sitemizde TÜRKÇE OKULU tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu web sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi o sitenin gizlilik ve diğer politikalarının gözden geçirilmesi KULLANICI’ya aittir. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından TÜRKÇE OKULU sorumlu değildir.

TÜRKÇE OKULU, bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik Sözleşmesi¸ Kullanım Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

14. BAĞLANTI BİLGİLERİ

www.turkceokulu.com sitesi ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorun yaşandığında (Üye Girişi sağlanamama, içerik çalıştıramama veya şikayetler dahil), bilgi@turkceokulu.org adresinden TÜRKÇE OKULU Müşteri Hizmetleri'ne başvurulabilir. TÜRKÇE OKULU’nun iletişim bilgilerine www.turkceokulu.com internet sitesi adresinden ulaşılabilir.

15. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları TÜRKÇE OKULU’nun önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruluşa devredemez. Buna karşılık, KULLANICI, TÜRKÇE OKULU’nun sahip olduğu hakları tayin edebileceğini veya bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını devredebileceğini kabul eder.

TÜRKÇE OKULU bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını kullanmayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını kullanmakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş sayılmaz.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.

Bir mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, TÜRKÇE OKULU bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltilmesine veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, TÜRKÇE OKULU tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.