Nevlisan Yayınları


Nevlisan Yayınları’nın amacı yabancılara Türkçe öğreten kitaplar ve yardımcı kaynaklar hazırlamaktır.

Nevlisan Yayınları yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğreten dokümanlar hazırlamaktadır. Bu dokümanlar arasında ders kitapları, çalışma kitapları, dil bilgisi kitapları, öğretmen kitapları, seslendirme CD’leri, interaktif uygulamalar ve okuma kitapları bulunmaktadır. Nevlisan Yayınları aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk öğrenciler için de ana dilde Türkçe kitapları hazırlamaktadır.

Bu çalışmaların neticesi olarak Avrupa Birliği Dil Kriterlerleri (CEFR) çerçevesinde, modern dil öğretim teknikleri kullanılarak hazırlanan Türkçe öğretim setlerimiz ile Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Nevlisan Yayınları’nın çalışma alanı yurt dışındaki ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumları ile Türkiye’ye öğrenim için gelen ve Türkçe bilmeyen öğrencilerdir.